SOSYAL BİLİNÇ
Sadece “ben ” anlayışının, ekonomik krizin doğmasına sebep olduğunu, dolayısıyla bunun sonucunda da toplum için  “sosyal  kriz”  tetikçisi  bir zihniyet olduğunu tüm dünya, günümüz ekonomik krizini yaşayarak anladı.

Bu anlamda bireysel ve toplumsal hayatın realitesi olan Sosyal Sorumluluğun, Kurum ve Kuruluşlarca da ne kadar ciddiyetle hayata geçirilmesi gerektiği gözler önüne serilmiş oldu.

Bizler Arı Ambalaj olarak kültür yapımızın yüzyıllardır temel taşlarından olan Sosyal Sorumluluk bilincinin yaşanmasında ve yaşatılmasında gerekli gayretlerin gösterilmesini görevimiz olarak görmekteyiz.

Maddi ve manevi anlamda “  hep birlikte kazanalım” anlayışını çevremizde ve bünyemizde ; müşterilerimize ve çalışanlarımıza kazandırarak hedefler geliştirdik.Yaptığımız bu uygulamaların ve çalışmaların başarısı konusunda firma olarak özgeçmişimizle biz canlı bir örneğiz..


Düsturumuz toplumumuzun tüm bireylerin hayatlarını kendi hayatmız addederek daha ileri yaşam seviyelerine hep beraber ulaşmaktır.

Gelin…Hep birlikte kazanalım


İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz.Bu sebeple tüm çalışanların aktif katılımını sağlayarak, riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ”sıfır iş kazası ve meslek hastalığı” hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz.